Vulnerabilitat en VMware vCenter Server (CVE-2023-34048)

Introducció

VMware va emetre actualitzacions de seguretat per a corregir una vulnerabilitat crítica de vCenter Server que pot explotar-se per a realitzar atacs d’execució remota de codi en servidors vulnerables.

Anàlisi

CVE-2023-34048

La vulnerabilitat de gravetat critica es relaciona amb un actor malintencionat amb accés de xarxa a vCenter Server pot desencadenar una escriptura fora dels límits que podria conduir a l’execució remota de codi.

Recursos afectats

  • VMware vCenter Server versió 8.0

VMware vCenter Server versió 7.0

  • Recomanacions

Referències

https://kb.vmware.com/s/article/88287