Aplicacions CSIRT-CV

AVÍS: algunes d’aquestes aplicacions solament estan disponibles a través de la xarxa de la GVA*
(si no es troba en aquesta xarxa, no podrà accedir a aquesta informació)

Avalua-T

Eina d’autoavaluació amb la qual podrà esbrinar si en la seua organització existeixen riscos en ciberseguretat. Inclou proposta de plans de millora.

Capacitació en seguretat per a empreses
Cursos i vídeos interactius

Formació en línia i vídeos dirigits a empleats amb l’objectiu de conscienciar en temes de ciberseguretat i riscos existents, així com l’aplicació de bones pràctiques, d’una manera interactiva.

GVA Bichos*

Laboratori d’anàlisi de fitxers per a determinar si suposen una amenaça per als sistemes corporatius.

GVA Custodes*

Plataforma de consulta que inclou diferents tipus d’informes sobre alertes detectades, pel nostre servei de detecció d’intrusos, en cada àmbit.