Aplicacions CSIRT-CV

AVÍS: algunes d’aquestes aplicacions solament estan disponibles a través de la xarxa de la GVA*
(si no es troba en aquesta xarxa, no podrà accedir a aquesta informació)

Avalua-T

Eina d’autoavaluació amb la qual podrà esbrinar si en la seua organització existeixen riscos en ciberseguretat. Inclou proposta de plans de millora.

Capacitació en seguretat per a empreses – Cursos

Formació online per a empleats, sobre els riscos en ciberseguretat existents i aplicació de bones pràctiques.

Capacitació en seguretat per a empreses – Mòduls interactius

Vídeos dirigits a empleats, amb l’objectiu de conscienciar en temes de ciberseguretat d’una manera interactiva.

GVA Bichos*

Laboratori d’anàlisi de fitxers per a determinar si suposen una amenaça per als sistemes corporatius.

GVA Custodes*

Plataforma de consulta que inclou diferents tipus d’informes sobre alertes detectades, pel nostre servei de detecció d’intrusos, en cada àmbit.