Política de Privacitat

CSIRT-CV és un centre per a la prestació de servicis de ciberseguretat adscrit a la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública.

CSIRT-CV l’informa sobre la seua política de privacitat respecte al tractament de les dades personals en interacció amb el present lloc Web (https://www.csirtcv.gva.es/). L’objectiu d’esta Política és informar les persones interessades sobre els diferents tractaments de dades personals realitzades per l’organització a través de la Web, en compliment del que s’establix en:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Dades de contacte del responsable

  • Conselleria d’Hisenda, Economía i Administració Pública
  • CIF: S4611001A
  • C/ Palau 12, 46003, València, (València).

Adreça de CSIRT-CV

  • Ramiro de Maeztu, 9, 46022, València, (València)
  • +34 96 398 5300

Finalitats

Tractarem les seues dades personals amb diferents finalitats a través del nostre formulari de contacte, de l’adreça de correu electrònic existent en la Web (csirtcv@gva.es), o de les telefonades realitzades. Les finalitats són les següents:

  • Atendre sol·licituds, queixes o altres incidències.
  • Protegir i exercir els nostres drets i/o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
  • Gestionar les sol·licituds relacionades amb els servicis que presta CSIRT-CV.
  • Subscriure’s a butlletins i alertes de seguretat.
  • Complir amb les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat.

Bases jurídiques

La licitud del tractament se sustenta en les causes següents:

  • Consentiment. El prestat per a resoldre els dubtes i atendre altres sol·licituds, queixes, subscripcions i incidències. Sense consentiment de l’interessat, no es desenvoluparà cap tractament amb les finalitats esmentades.
  • Interés legítim. En interés a protegir la imatge, reputació i activitat de CSIRT-CV evitant atacs a la web, plantejant la corresponent denúncia o responent davant possibles reclamacions. En este cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les seues dades personals, però podrà exercir tots els drets que la normativa de protecció de dades li concedix.
  • Obligació legal. Per a complir amb les obligacions legals que siguen aplicables. En este cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les seues dades personals.

Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats anteriorment esmentades.

Una vegada deixen de ser necessàries per al tractament en qüestió, seran suprimides, o es mantindran bloquejades per a, si és el cas, posar-les a la disposició de les Administracions i Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals o Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb l’usuari i/o terminis de conservació legalment previstos.

Destinataris

Durant el període de duració del tractament de les seues dades personals, el Centre no cedirà les seues dades, excepte obligació legal: Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, altres autoritats o organismes públics competents.

Transferència internacional de dades

Les dades obtingudes per CSIRT-CV no seran objecte de transferències internacionals i, per tant, la seua custòdia i tractament es durà a terme dins de la UE i l’Espai Econòmic Europeu.

Drets

Les persones interessades podran exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta ‒llevat que esta sol·licitud siga manifestament infundada, excessiva o repetitiva‒ els drets següents:

  • Accés. La persona usuària pot conéixer quina informació es té, d’on s’ha obtingut, a qui s’ha facilitat i amb quins usos.
  • Rectificació. La persona usuària pot rectificar dades errònies o desactualitzades.
  • Supressió. La persona usuària pot sol·licitar que es deixen de tractar les seues dades.
  • Oposició. La persona usuària pot sol·licitar que les seues dades deixen de ser tractades amb diverses finalitats: d’interés públic o interés legítim, de màrqueting directe, elaboració de perfils…
  • Limitació. La persona usuària pot restringir el tractament de les seues dades, i només podran ser tractades, amb excepció de la seua conservació, amb el seu consentiment o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i també amb la intenció de la protecció de drets de tercers i per interés públic.
  • Portabilitat. La persona usuària pot obtindre una còpia de les seues dades en format electrònic i, en determinades circumstàncies, sol·licitar que siguen comunicades a un altre prestador de servicis. Aplicable únicament a tractaments automatitzats en virtut del consentiment de l’usuari o per al compliment d’un contracte.

D’altra banda, també podran exercir:

  • El dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, si escau.
  • El dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecte la licitud del tractament anterior.
  • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per a exercir estos drets podrà dirigir-se per escrit a la nostra adreça postal o a l’adreça de correu electrònic (csirtcv@gva.es).

Si vosté s’ha subscrit al nostre servici de butlletins i alertes de seguretat, pot donar-se de baixa en l’adreça electrònica següent: csirtcv@gva.es, amb l’assumpte «Baixa», a través del formulari habilitat a este efecte, o bé donant-se de baixa directament a través de la seua plataforma de correu electrònic fent clic en l’apartat «Donar-se de baixa».

Exactitud de les dades

La persona interessada garantix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. En cas contrari, es compromet a informar sobre qualsevol canvi respecte a les aportades, a través dels canals habilitats per a això en la present política. Serà responsable dels danys o perjuís, directes i indirectes, ocasionats pel seu incompliment.

En el cas que l’USUARI facilite dades de tercers, declara que compta amb el consentiment de les persones interessades i es compromet a traslladar-li la informació continguda en esta Política, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’esta obligació.

Vigència

La present Política de privacitat s’actualitzarà en funció de les exigències legals establides i de les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seues modificacions seran adequadament publicades en la Web.

Davant qualsevol dubte sobre la interpretació d’esta política, pot contactar amb CSIRT-CV, en l’adreça de correu electrònic (csirtcv@gva.es).