Informar d’un Phishing

Formulari de Phishing

Què és el Phishing?
El «phishing» és un tipus d’estafa que té com a objectiu intentar obtindre les dades personals, les claus, els comptes bancaris, els números de targeta de crèdit, les identitats, etc. d’una persona (usuari).

En què consisteix?
Consisteix a suplantar (copiar) la imatge d’una empresa o entitat i fer creure, a la possible víctima, que realment la sol·licitud de les dades prové del lloc «oficial», quan en realitat no és així.

Com es fa?
El «phishing» es pot produir de diverses formes; un simple missatge al vostre telèfon mòbil, trucada telefònica, duplicat d’una web idèntica a l’entitat a la qual vol suplantar o, la més usada i coneguda, la recepció d’un correu electrònic, etc.

Com notificar?
Si vosté detecta qualsevol d’aquests casos, pot notificar-nos el «phishing» mitjançant alguna d’aquestes dues opcions:

Opció 1: si pertany al domini de la Generalitat Valenciana (gva), es recomana reportar-lo a través del botó “Informar de Missatge de MS Outlook”. Per a això:

Ajuda Microsoft Outlook (domini gva)

Faça doble clic en el missatge i se li obrirà en una segona finestra; quan estiga en ella, podrà veure el botó que apareixerà en la part superior de l’assumpte del correu rebut.

Una vegada premut, apareixeran dues opcions:

En el cas que el correu siga de tipus suplantació d’identitat (phishing) es premerà l’opció i s’acceptarà el missatge.

Quan es tracte de correus no desitjats (spam o publicitat), es realitzarà d’igual forma:


Opció 2: si vosté no pertany al domini de la Generalitat Valenciana (gva), pot notificar-nos el «phishing» mitjançant el següent formulari.

En cas d’utilitzar el client de correu Mozilla Thunderbird o Microsoft Outlook, pot consultar les següents instruccions:

Ajuda Mozilla Thunderbird

Pas 1. Òbriga el missatge de correu electrònic.
Pas 2. Vaja al menú “Veure” i seleccione “Format original del missatge”.
Pas 3. Vaja al menú “Editar” i trie “Seleccionar tot”.
Pas 4. Vaja al menú “Editar” i seleccione “Copiar”.
Pas 5. Pegue tot el text en el quadre “Informació sobre phishing”.

Ajuda Microsoft Outlook

Pas 1. Òbriga el missatge de correu electrònic fent clic en ell.
Pas 2. Desplegue el menú “Més accions”, representat amb tres punts, en la part superior dreta del missatge.
Pas 3. Faça clic en l’opció “Veure” i a continuació, seleccione “Veure detalls del missatge”.
Pas 4. En la nova finestra que s’haurà obert, faça clic amb el botó dret del ratolí i trie “Seleccionar tot”.
Pas 5. A continuació, repetisca clic amb el botó dret i seleccione “Copiar”.
Pas 6. Pegue tot el text en el quadre “Informació sobre el phishing”.

    Formulari de Phishing
    * Camps obligatoris


    captcha