[SCI] Múltiples vulnerabilitats en VC4 Visualization de B&R Automation

Introducció

S’han identificat 3 vulnerabilitats, 2 de severitat crítica i 1 alta en VC4 Visualization

Anàlisi

B&R VC4 és un paquet de software per a generar interfícies home-màquina utilitzant Automation Studio. Aquestes interfícies poden utilitzar-se per a controlar màquines o mostrar informació sobre les operacions en curs. La visualització de B&R VC4 utilitza la tecnologia VNC.

Les vulnerabilitats crítiques es detallen a continuació:

CVE-2018-20748: Escriptura fora de límits (CWE-787)

VNC conté múltiples vulnerabilitats d’escriptura fora de límits en libvncclient/rfbproto.c.

CVE-2023-1617: Autenticació incorrecta (CWE-287)

El component del servidor VNC posseeix un mecanisme d’autenticació inadequat, que podria permetre a un atacant, no autenticat, i amb accés a la xarxa, eludir el mecanisme d’autenticació en els dispositius afectats.

Un mecanisme d’autenticació inadequat en el component del servidor VNC utilitzat per les versions afectades de les visualitzacions VC4 de B&R pot permetre a un atacant no autenticat eludir el mecanisme d’autenticació de la visualització VC4 en els dispositius.

Les versions afectades són:

  • 3.96.7 i anteriors.
  • 4.06.4 i anteriors.
  • 4.16.3 i anteriors.
  • 4.26.8 i anteriors.
  • 4.34.6 i anteriors.
  • 4.45.1 i anteriors.
  • 4.53.0 i anteriors.
  • 4.72.9 i anteriors.

Recomanacions

Els problemes per a cada versió del producte s’han corregit en les següents:

  • <3.9 = producte descatalogat
  • 3.9 = 3.96.8
  • 4.0 = Per favor, actualitze a la següent línia de versió fixa
  • 4.1 = Per favor, actualitze a la següent línia de versió fixa
  • 4.2 = Per favor, actualitze a la següent versió fixa
  • 4.3 = 4.34.7
  • 4.4 = Per favor, actualitze a la següent versió fixa
  • 4.5 = Per favor, actualitze a la següent versió fixa
  • 4.7 = 4.73.0

Seguisca el principi de mínima funcionalitat:

  • No active el servidor VNC quan no siga necessari per al funcionament del SIGC.
  • Limite la funcionalitat de la seua interfície home-màquina al mínim imprescindible.

Referències

[1] Several Issues in B&R VC4 Visualization