[SCI] Múltiples vulnerabilitats en NetMan 204 de Riello UPS

Introducció

Tres vulnerabilitats en NetMan 204 de Riello UPS[1]  descobertes per l’investigador Joel Gámez Molina (@JoelGMSec) han sigut publicades sota la coordinació del INCIBE.

Anàlisi

L’única vulnerabilitat de severitat crítica d’entre les reportades és:

CVE-2022-47893: Pujada sense restriccions de fitxers de tipus perillosos (CWE-434).

Un atacant remot podria carregar un firmware que continga un webshell, que podria permetre-li executar codi arbitrari com root.

Els models afectats són:

      • Servidor web de Netman-204, totes les versiones.

Recomanacions

De moment, no existeix solució per a les vulnerabilitats reportades.

Referències

[1] Ficha de producto