[SCI] Actualitzacions de seguretat Siemens de desembre 2023

Introducció

Siemens ha emès un total de 13 nous avisos de seguretat al seu butlletí mensual de desembre, recopilant un total de 437 vulnerabilitats de diferents severitats.

 

Anàlisi

Les vulnerabilitats de severitat crítica associades als seus productes són les següents:

    • CVE-2023-44373:  Injecció de codi.
    • múltiples CVE recollits en SSA-398330 (consultar referèncias).[1]

 

Recomanacions

  • Les actualitzacions que corregeixen les vulnerabilitats indicades es poden obtenir des del panell de descàrrega de Siemens[2].
    Per als productes sense actualitzacions disponibles és recomanable aplicar les mesures de mitigació descrites a la secció de ‘Referències’.

 

[1] Referències

[2] Panell de descàrrega Siemens