[SCC] Fugida d’informació relacionada amb Microsoft

Des de SOCRadar han informat a Microsoft d’una fallada de configuració en un criteri d’informació d’un lloc d’emmagatzematge. Aquesta fallada permet accedir a informació confidencial amb un usuari no autenticat. Microsoft ha corregit aquest error, el criteri d’informació s’ha protegit i ara només està accessible per a usuaris autenticats.

Quant al tipus d’informació que és accessible, es troben noms, adreces de correu electrònic, contingut de correus, noms d’empreses, números de telèfon i arxius adjunts. Aquesta informació es troba en comunicacions entre Microsoft i els seus clients, com per exemple en obrir un cas de suport.

Quant a les recomanacions i accions a dur a terme, Microsoft de manera proactiva ha anat revisant la informació que s’ha publicat per a cada organització i ha elaborat accions específiques. Per tant el que s’ha de fer és accedir a https://admin.microsoft.com/adminportal/home#/MessageCenter, que és el centre de missatges, ací apareixerà l’avís amb les accions a dur a terme. Si no apareix res, és que no és necessari realitzar cap acció.

En el cas del tenant de Generalitat, ja n’estan al corrent i estan duent a terme les mesures necessàries.

Referències

https://msrc-blog.microsoft.com/2022/10/19/investigation-regarding-misconfigured-microsoft-storage-location-2/

https://socradar.io/sensitive-data-of-65000-entities-in-111-countries-leaked-due-to-a-single-misconfigured-data-bucket/