Múltiples vulnerabilitats en dnsmasq

Dnsmasq és un software de codi obert àmpliament utilitzat que proporciona reexpedició i emmagatzematge en caché de DNS (i també un servidor DHCP). Dnsmasq és comú en Internet-of-Things (IoT) i altres dispositius integrats.

El laboratori d’investigació JSOF informa de 7 vulnerabilitats en el software de codi obert dnsmasq, vulnerabilitats amb un nivell de criticitat ALT.

  • CVE-2020-25681
  • CVE-2020-25682
  • CVE-2020-25683
  • CVE-2020-25687
  • CVE-2020-25684
  • CVE-2020-25685
  • CVE-2020-25686

Les vulnerabilitats podrien permetre a un atacant remot no autenticat, enverinar la caché, executar codi o realitzar una denegació de servei en un dispositiu afectat. Les vulnerabilitats s’agrupen i es denominen DNSpooq.

Recomanacions
Actualitzar a dnsmasq 2.83

Referències