Intents d’estafa en processos de contractació, facturació i gestió de proveïdors

Durant els últims dies, diversos organismes de la Generalitat Valenciana i les seues empreses proveïdores, estan patint intents d’estafa molt elaborats, generalment utilitzant mitjans electrònics.

Aquestes estafes segueixen el patró següent:

Recopilació d’informació

S’estan rebent correus electrònics, cartes postals i trucades telefòniques sol·licitant informació sobre persones de contacte, factures, cobraments i contractes, que més endavant són utilitzats per a dissenyar i filar l’estafa.

A més d’utilitzar enganys per a obtindre informació veraç, els estafadors estan utilitzant fonts públiques com https://contrataciondelestado.es/, notícies en premsa o webs oficials, per a aconseguir tota la informació possible sobre els contractes i organismes víctimes.

Documentació falsificada i suplantació d’identitat

Una vegada recaptada suficient informació, els atacants creen documents falsificats que inclouen capçaleres oficials, signatures escanejades i, fins i tot, signatures digitals falsificades, els quals estan perfectament redactats i resulten extremadament creïbles.

Cal destacar que, com a conseqüència de la fase d’investigació prèvia, les falses sol·licituds són coherents amb els pagaments habituals, estan dirigides a les persones adequades i poden arribar des d’adreces de correu vàlides.

En diversos casos, no sols s’ha utilitzat correu electrònic, sinó que s’han rebut missatges de text, cridades de telèfon o informació per correu postal com a part de l’engany.

Tipus de sol·licituds rebudes per les víctimes

Les peticions no es limiten a sol·licitar directament el pagament d’una quantitat econòmica, sinó que abasten una àmplia casuística:

  • Sol·licitud del cobrament de factures sense pagar.
  • Atendre transaccions econòmiques “amb discreció”, “havent depositat la meua confiança personal en vosté” o exigint mantindre el secret per tractar-se de “moviments estratègics per a l’organització”.
  • Sol·licitud de canvi de comptes bancaris per a futurs pagaments.
  • Sol·licitud de canvi de contactes o adreces de correu que gestionaran els pagaments d’ara endavant.
  • Canvis en la quantitat, abast o quantia de serveis contractats.
  • Avisos de canvi de resultats en processos d’adjudicació.
  • Sol·licituds de transferències urgents per trobar-se el responsable habitual fora de l’oficina o amb problemes tècnics per a contactar.

Com s’hi ha d’actuar?

  • Romandre alerta i sospitar de qualsevol comunicació que poguera ser utilitzada en aquests fraus.
  • Comprovar per mitjans alternatius que la sol·licitud és licita (telèfon, consulta oficial o similar).
  • No deixar-se pressionar per sol·licituds urgents o amenaçadores: els atacants poden ser molt persuasius i arribar a fer creure a la víctima que es tracta d’un superior, o que el seu lloc de treball corre perill.
  • Notificar qualsevol sospita a csirtcv@gva.es