Informe d´activitats de CSIRT-CV durant 2019

CSIRT-CV presenta el seu informe sobre activitat, ciberamenaces i tendències en ciberseguretat més destacades durant tot l’any 2019.

CSIRT-CV publica un informe resum sobre la seua activitat, centrat en els serveis més rellevants. També ha inclòs en l’informe, una xicoteta anàlisi sobre els ciberatacs i amenaces més rellevants en el seu àmbit.

Tota la informació en la qual s’ha basat l’informe correspon al any 2019. Poden consultar l’informe en el següent enllaç.