Guia de Nmap 6: llistat de comandos

Llistat de comandos d’aquesta versió de Nmap. Inclou una descripció del funcionament i informació extra de cadascun d’ells.