CSIRT-CV publica el seu informe d’activitat del 2020

CSIRT-CV publica el seu resum anual sobre l’activitat, ciberamenazas i tendències en ciberseguretat més destacades dutes a terme.

L’informe se centra en els serveis més importants, com la gestió d’incidents, campanyes de conscienciació realitzades per als ciutadans, els cursos i formació en línia, les jornades de ciberseguretat impartides en els centres de secundària, anàlisi de riscos, etc.

Totes les gestions realitzades tenen un punt en comú; la pandèmia per COVID-19.

La informació en la qual es basa l’informe correspon a tot l’any 2020. Poden consultar aquest informe en el següent enllaç.