Es descobreix una base de dades en la qual quedaven exposades dades de més de 20 milions de ciutadans Equatorians.