LOPD per a ciutadans

Com ja és habitual en les campanyes de CSIRT-CV, la campanya “LOPD per a ciutadans" ha estat formada per un conjunt de consells diaris, que han sigut publicats durant les últimes setmanes en els perfils de les xarxes socials de CSIRT-CV.

"LOPD per a ciutadans” és el títol de la primera campanya realitzada per CSIRT-CV en 2017.

Des del passat 17 de maig vos hem oferit diàriament, en les nostres xarxes socials Facebook i Twitter, un consell relacionat amb el tema de la LOPD, la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Si heu seguit les nostres publicacions, qualsevol ciutadà ja sabrà identificar quin és el tractament que s'hi fa, o hauria de fer, de les seues dades personals especialment amb aquelles més sensibles o privades. Tot això a un nivell molt bàsic i fàcil d’entendre.

A continuació, un resum de la campanya:

En els primers consells vos informem que hi ha altres dades com poden ser la informació facilitada a través d’un GPS, la gravació d’una videocàmera o la matricula d’un cotxe, que en el cas que puguen identificar una persona, també són dades de caràcter personal i, per tant, estarien emparats per la LOPD. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és l’autoritat de control que a Espanya vetla pel compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Seguint amb un altre dels nostres consells, vos contàvem que els ciutadans tenim dret a exercir els denominats drets ARCO (Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

L’última part de la nostra campanya l’hem dedicat al RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) una nova normativa europea que serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Amb aquest reglament els ciutadans tindran més control i drets sobre les seues dades personals, ja que per exemple es reforça el “dret a l’oblit”, i s'haurà d'obtindre una declaració explícita o una “acció afirmativa clara” sobre el consentiment del tractament de les nostres dades.

Aquests són només alguns dels consells que heu pogut consultar en les nostres xarxes socials, amb el hashtag #ciudadanosLOPD

Tags: facebook