Atacs detectats


Tot seguit us indiquem informació estadística sobre atacs detectats a la xarxa, que es posen a disposició de professionals i ciutadans perquè coneguen l'estat d'alguns atacs.

La gràfica TENDÈNCIA DE PORTS, que s'inclou a la taula, indica els atacs detectats comparant-los amb la mitjana. Les barres indiquen la relació d'atacs rebuts en les últimes 24 hores als ports indicar a l'eix horitzontal. La línia indica la mitjana diària de l'últim mes. D'aquesta manera podem detectar quan es produeix un augment en l'atac a un port determinat, quan la barra és molt més elevada que el valor de la línia.

Puertos más atacados
TENDÈNCIA DE PORTS