Eines avançades

Esta secció està pensada per a usuaris amb uns certs coneixements de les ferramentes bàsiques i que demanden un altre tipus d'utilitats o aplicacions amb objectius més concrets.
S'indiquen algunes ferramentes amb diferent finalitat. D'una banda es mostren ferramentes orientades a la securización de xarxes en general, com poden ser els sistemes de detecció d'intrusos o els sistemes de monitorització; i d'una altra, aplicacions amb objectius més específics com els sniffers de xarxa, els escàners de vulnerabilitats o els gestors de contrasenyes.