Suposat piratege al compte de Microsoft GitHub

08/05/2020
Microsoft
Un pirata informàtic fa gala d'haver robat més de 500 GB de dades dels repositoris privats de Microsoft GitHub.

Segons les comprovacions, i malgrat assegurar que es va fer amb informació privada sobre diferents projectes, no sembla que el codi font de Windows o Office haja sigut compromés.

Segons investigacions d'empreses d'intel·ligència cibernètica, es confirma el robatori d'informació, mantenen certa preocupació però no creuen que calga alarmar-se.

Més informació.