CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

28/07/2020

Subscrit el conveni de col·laboració entre INCIBE i CSIRT-CV per al desenvolupament i coordinació d'accions conjuntes en matèria de ciberseguretat

CSIRT-cv L'objecte del conveni és establir la col·laboració per a la realització d'activitats i iniciatives que permeten progressar en la difusió del coneixement en aquesta matèria.

L'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE) i el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) han signat un conveni per a la col·laboració en el desenvolupament de cursos de formació, seminaris, tallers, així com altres accions relacionades amb la formació i conscienciació en ciberseguretat.

Amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració, totes dues parts treballaran de manera conjunta per a desenvolupar activitats i iniciatives que contribuïsquen a millorar la seguretat dels sistemes d'informació.

INCIBE podrà participar en esdeveniments, seminaris o tallers organitzats per CSIRT-CV i cedirà itineraris didàctics relacionats amb la ciberseguretat, intercanviant referències sobre aquests continguts en els diferents canals de comunicació i difusió de totes dues parts.

Podeu llegir el detall del conveni en el següent enllaç.

Font: CSIRT-CV

CSIRT-CV