Hackeado el USB inhackeable

12/07/2019
Key
Es tracta d'un dispositiu d'emmagatzematge de memòria USB, protegit amb reconeixement d'iris

EyeDisk és una unitat de memòria USB per a emmagatzemar informació de manera xifrada, que per a desbloquejar-se utilitza reconeixement de l'iris, un dels mètodes més fiables quant a sistemes biomètrics.

No obstant això, el dispositiu que s'anunciava com a impossible de hackear disposava d'una segona contrasenya per a desbloquejar en cas d'emergència, la qual s'emmagatzema en text pla en el mateix dispositiu, i és, per tant, vulnerable.

Es poden consultar més detalls en l'enllaç següent.

 

Tags: usbiris