CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

19/09/2019

Es descobreix una base de dades en la qual quedaven exposades dades de més de 20 milions de ciutadans Equatorians.

Imagen de la noticia Una vegada més, una mala configuració del servidor que emmagatzemava la base de dades hauria sigut la causa que les dades allí emmagatzemades hagueren quedat exposades.

Segons les informacions, un servidor Elasticsearch mal configurat hauria provocat que quedaren exposades prop de 18GB de dades amb informació personal de ciutadans equatorians.

Entre les dades que s'hagueren pogut obtindre es troben: nom complet, número de cèdula, gènere, data i lloc de naixement, correu electrònic, número de telèfon de l’adreça i del mòbil, estat civil, data de matrimoni, nivell d'educació i parentius. 

Així mateix també s'han pogut obtindre dades amb informació bancària com pot ser l’estat del compte, balanç actual en el compte, etc., així com altres dades relacionades amb l'àmbit laboral dels ciutadans.

Pots llegir el detall de la notícia en el sigüent enllaç.

Font: We Live Security

CSIRT-CV