CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

29/12/2017

Actualitzacions rellevants per a Mozilla Firefox

Es recomana a tots els usuaris actualitzar com més prompte millor

Risc: Crític

Mozilla ha publicat una actualització que resol, entre altres, una vulnerabilitat crítica. Aquesta vulnerabilitat pot provocar un desbordament de memòria de la llibreria ANGLE

Sistemes Afectats:

Versions anteriors a 52.5.2

Referències:

CVE-2017-7845, CVE-2017-7846, CVE-2017-7847, CVE-2017-7848, CVE-2017-7829

Solució:

Actualitzar a l’última versió disponible.

Notes:

Pot consultar-se la notícia completa en l’enllaç següent

Font: Hispasec - Una al día

CSIRT-CV