Dos nous informes d'amenaces del CCN-CERT sobre Privacitat en Microsoft Windows 10

17/03/2016
ccn-cert
L’Informe CCN-CERT IA-06/16 és públic i se centra en els llocs de treball en les Administracions Públiques, mentre que l’IA-08/16 aborda la seguretat de MS Windows 10 en equips crítics aïllats i xarxes classificades i es troben en l’àrea restringida del portal.

En els últims anys, s’ha produït una significativa tendència a l’intercanvi d’informació amb Internet de forma més habitual que el que fins a la data suportaven els sistemes operatius, especialment amb l’aparició de Ms Windows 8 i l’avanç en l’ocupació de sistemes operatius, la tecnologia informàtica en núvol i l’ús d’aplicacions orientades a dispositius mòbils.

Per aquest motiu, el CCN-CERT ha elaborat dos informes d’amenaces en què s’aborden les mesures de seguretat més adequades, tant per als llocs de treball en les Administracions Públiques (CCN-CERT IA-06/16), com en els equips crítics aïllats i xarxes classificades (CCN-CERT IA-08/16).

En ambdós casos es realitza una avaluació específica de la seguretat i privacitat del sistema operatiu MS Windows 10, els escenaris possibles, les proves efectuades i components, i serveis afectats i les comunicacions. A més, s’inclouen altres apartats amb les aplicacions de seguretat, els components de telemetria (i els seus servidors) i un llistat de connexions establides.

CCN-CERT IA-06/16

CCN-CERT IA-08/16

Font: CCN-CERT

Afegeix un nou comentari