CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

15/06/2015

CSIRT-CV obté d'AENOR la certificació de compliment en la nova norma ISO/IEC 27001:2013

CSIRT-cv Després de la publicació en 2014 de la nova versió de la ISO 27001, les organitzacions certificades en este estàndard han hagut d’adaptar els seus Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació, de la versió anterior de la norma, vigent des de l’any 2005, a l’actual.

El Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) va obtindre el juny de 2012 el certificat de la ISO 27001 i va ser el primer organisme en la Generalitat Valenciana a aconseguir-lo. El mes d'abril passat, després de diversos mesos d’adaptació a la nova versió, va rebre d’AENOR el certificat de compliment de la nova ISO 27001:2013. En esta recertificació, el CSIRT-CV ha ampliat l’abast del seu Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació i l'ha fet extensiu als sistemes d’informació que donen suport als servicis prestats, no sols a la Generalitat Valenciana, sinó també a altres Administracions Públiques, Pimes i Ciutadans de la Comunitat Valenciana, als quals este centre ha prestat servicis de prevenció, detecció i resposta davant d’incidents de seguretat TIC, des de la seua creació l’any 2007.

Amb esta aposta per a continuar sent referent en seguretat de la informació a la Comunitat Valenciana, CSIRT-CV s’ha convertit en un dels primers organismes valencians a adequar-se a la ISO 27001:2013, i en el primer dins de la Generalitat. Este certificat demostra el compromís del CSIRT-CV, i per extensió de tota la Generalitat Valenciana, amb la seguretat de la informació i reconeix el bon treball que l’equip del Centre, format per funcionaris de la Generalitat Valenciana i per personal de l’empresa S2 Grupo, realitza en este sentit.

CSIRT-CVEl Centre, consolidat ja com a peça indispensable per a la seguretat corporativa de la Generalitat Valenciana, processa actualment una mitjana diària de 200.000 alertes provinents dels seus sistemes de prevenció i detecció d’intrusions, ha gestionat prop de 5.500 incidents de seguretat des de la seua creació i rep mensualment al voltant de 130 peticions de servici, destinades principalment a millorar la seguretat en les Administracions Públiques Valencianes de manera proactiva. Els ciutadans de la Comunitat Valenciana també s’han beneficiat dels seus servicis, on destaca la formació gratuïta en seguretat, amb més de 26.000 cursos impartits.

Segons Lourdes Herrero, directora del CSIRT-CV, “per a nosaltres tindre este certificat suposa un compromís i l’obligació de millorar de manera contínua la Seguretat de la Informació a la Comunitat Valenciana, i garantir la prestació de servicis segurs i de qualitat”.

Més informació sobre CSIRT-CV en www.csirtcv.gva.es

Declaració de Política de Seguretat

Font: CSIRT-CV

CSIRT-CV