Actualitzacions de Microsoft per al mes de maig

13/05/2020
Microsoft
Es corregeixen un total de 111 vulnerabilitats, 13 d'aquestes es consideren de nivell crític.

De la resta de 98 vulnerabilitats, 91 són d'importància alta, 3 moderades i 4 de nivell baix (informació Microsoft). Aquest mes no hi ha vulnerabilitats tipus 0-day.

Les tres correccions de nivell crític estan relacionades amb Microsoft Edge. Un atacant podria realitzar execució remota de codi (CVE-2020-1056, CVE-2020-1059, CVE-2020-1096)

Les actualitzacions han d'aplicar-se al més prompte possible.

Més informació.