CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

11/12/2017

Troben dos noves fallades greus en Apatxe Struts

L’US-CERT informa de dues noves vulnerabilitats de criticitat mitjana que afecten Apache Struts. En cas de ser explotades provocarien que es prenguera control del servidor afectat.

Risc: Mitjà

La primera de les vulnerabilitats, es troba en el plugin REST d’Apache Struts i pot permetre a un atacant realitzar un atac DoS utilitzant peticions malicioses. La segona de les vulnerabilitats es troba en la llibreria Jackson JSON i es creu que està relacionada amb la vulnerabilitat CVE-2017-7525. 

 

Sistemes Afectats:

Les versions afectades per aquesta vulnerabilitat són totes les compreses entre la 2.5.0 i la 2.5.14.

Referències:

None

Solució:

Es recomana que tots aquells que tinguen plataformes programades en Apache Struts actualitzen com més prompte millor a l’última versió, Struts 2.5.14.1, la qual ha sigut llançada específicament per a solucionar aquestes dues vulnerabilitats.

 

Notes:

Apache Software Foundation Releases Security Updates

Font: Redes Zone

CSIRT-CV