Jocs online

 

Nou microcurs de seguretat publicat per CSIRT-CV, en el qual es tracta el tema de la seguretat en els jocs online.

L’objectiu d’este microcurs és el de conscienciar i protegir els usuaris de videojocs dels riscos derivats, sobretot quan requerixen  connectivitat amb Internet.

Per a afrontar la falta de formació i conscienciació existent, en este curs s’explicaran totes les qüestions relatives a la seguretat en els jocs online, les seues comunicacions i la informació que emmagatzemen.

Dirigido a: 
Empleats de la Generalitat Valenciana i ciutadans.
Duración: 
El curs té una duració aproximada d'1 hora.
Idioma: 
El contingut del curs s’impartix en castellà, encara que les qüestions que l’alumne puga fer sobre el curs poden fer-se tant en valencià com en castellà.
Certificado: 
S’obté un certificat d’aprofitament firmat pel Director General de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
Metodología: 

Sessió en línia d’autoaprenentatge personal, on s’han de llegir tots els capítols proposats en el curs de forma seqüencial i finalment realitzar l’exercici d’autoavaluació i superar-lo. Es recomana l’ús del fòrum o la missatgeria, de la pròpia plataforma Saps, per a realitzar les consultes dels dubtes que puguen sorgir-li.

Calificación: 
Per a superar el curs, s’ha d’aprovar almenys amb un 50% en cada part.
Temario: 
El curs presenta els apartats següents:

Sobre el curs
1. Precedents i panorama actual dels videojocs
2. Virus, vulnerabilitats i videojocs
3. Addicció
4. Subscripcions, micropagaments i béns virtuals
5. Còpies il·legals de videojocs
6. Acaçament i amenaces
7. Menors i jocs online
8. Jocs de casino i atzar
Qüestionari