Reial Decret 66/2012 - Política de seguretat de la informació de la Generalitat

Decret 66/2012, de 27 d'abril, del Consell, pel qual s'establix la política de seguretat de la informació de la Generalitat.

Document: