Reial Decret 4/2010 - Esquema Nacional d'Interoperabilitat

Reial Decret 4/2010 del 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.