Reial Decret 130/2012 - Organització de la seguretat de la informació de la Generalitat

Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'establix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.

Document: