Nota del virus de la policia

Una xicoteta guia per a saber com reparar este problemàtic virus.

Document: