LPI - Llei de Propietat Intel·lectual 23/2006

Nova Llei de Propietat Intel·lectual, Llei 23/2006 del 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. (BOE 162 de 07-07-2006)

Document: