LOPD - Llei Orgànica 15/1999

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) . (BOE 298 de 14-12-1999) 

Document: