CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

21/07/2020

Vulnerabilitats importants en Moodle

Diferents vulnerabilitats posen en risc el correcte funcionament i la seguretat de Moodle, l'eina de gestió de cursos que ens permet realitzar formació en línia.

Risc: Alt

Un atacant amb males intencions podria provocar una denegació de servei, ja que entre les vulnerabilitats detectades es troba la possibilitat de pujar arxius a la plataforma sense límit de grandària.

Una altra de les vulnerabilitats afecta el fet que els professors d'un curs podrien assignar-se el rol de gestors per a aqueix curs. També s’ha descobert la possibilitat de realitzar atacs XSS reflectits contra la plataforma.

Sistemes Afectats: Referències:

CVE-2020-14322, CVE-2020-14321, CVE-2020-14320, CVE-2019-11358

Solució:

Actualitzar Moodle a les versions següents:

Notes:

Més informació.

Font: incibe-cert

CSIRT-CV