Vulnerabilitats en phpMyAdmin

26/03/2020
S'han detectat vulnerabilitats de tipus injecció SQL en phpMyAdmin.

Risc: Alto Alto
Sistemes afectats:

PhpMyAdmin versions 4.9.x anteriors a 4.9.5 y versions 5.0.x anteriors a 5.0.2.

Descripció:

Els Investigadors informen que han trobat tres vulnerabilitats. Dos d'aquestes son de criticitat alta i una de criticitat mitjana

Entre altres accions,algun atacant podria tindre accés al servidor pot aprofitar-se per a crear un nom d'usuari/ària i enganyar
la víctima perquè faça accions específiques amb aquest compte.

Més informació.