CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

01/04/2019

Vulnerabilitat en VMware

VMWare ha publicat diversos pedaços en alguns dels seus serveis, per a corregir algunes vulnerabilitats, una d'aquestes, identificada en una competició de seguretat informàtica.

Risc: Alt

Les vulnerabilitats corregides són dels serveis vCloud Director, ESXi, Workstation i Fusion.

Més informació ací

Sistemes Afectats:

ESXi 6.7

ESXi 6.5

ESXi 6.0

Workstation 15.x

Workstation 14.x

Fusion 11.x

Fusion 10.x

Referències:

CVE-2019-5514, CVE-2019-5515, CVE-2019-5518, CVE-2019-5519, CVE-2019-5524

Solució:

Actualitzar els sistemes afectats a la versió amb  VMSA-2019-0005

Notes: None
Font: Security Affairs

CSIRT-CV