CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

28/07/2020

Vulnerabilitat en MAMP Pro 4.2

La vulnerabilitat detectada permetria l'escalat de privilegis podent obtindre's així privilegis del sistema amb qualsevol usuari autenticat.

Risc: Alt

MAMP Pro, és un entorn de desenvolupament web per a Windows que inclou de sèrie un intèrpret PHP, una base de dades MySQL i un servidor web Apache oNginx. Aquest tipus de paquets és emprat per desenvolupadors web per a programar en PHP.

Més infomració en el següent enllaç

Sistemes Afectats:

La vulnerabilidad solo se ha comprobado en la última versión del software, pero es muy probable que afecte también a versiones anteriores.

Referències:

None

Solució:

Se recomienda a los usuarios de MAMP corregir los permisos de forma manual a la espera de una versión que corrija el fallo.

Notes: None
Font: Hispasec - Una al día

CSIRT-CV