CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

09/09/2020

Actualitzacions de Microsoft per al mes de setembre

Aquestes actualitzacions corregeixen 129 vulnerabilitats de seguretat recentment descobertes, que afecten diverses versions dels seus sistemes operatius Windows i software.

Risc: Crític

Dels 129 errors corregits, 23 es consideren de nivell crític, 105 de nivell important i 1 de criticitat moderada.

Segons Microsoft, cap d'aquestes vulnerabilitats es trobaria activa en aquests moments.

D'entre totes, destaca l’error en Microsoft Exchange que provocaria una corrupció de memòria (CVE-2020-16875). Un atacant podria executar un codi arbitrari en el nivell del Sistema enviant un correu electrònic, dissenyat especialment, a un servidor Exchange vulnerable. D'aquesta forma, l'atacant podria instal·lar programes, veure, canviar o eliminar dades i/o crear comptes nous.

També s'han corregit dos errors crítics d'execució de codi remot en Windows Codecs Library (CVE-2020-1129 i CVE-2020-1319)

Més informació.

Sistemes Afectats: Referències:

CVE-2020-1285, CVE-2020-0878, CVE-2020-0922, CVE-2020-16862, CVE-2020-16857, CVE-2020-16875, CVE-2020-1200, CVE-2020-1210, CVE-2020-1452, CVE-2020-1453, CVE-2020-1576, CVE-2020-1595, CVE-2020-1460, CVE-2020-1129, CVE-2020-1319, CVE-2020-1057, CVE-2020-1172, CVE-2020-16874, CVE-2020-0997, CVE-2020-1508, CVE-2020-1593, CVE-2020-1252, CVE-2020-0908, CVE-2020-0664, CVE-2020-0856, CVE-2020-0718, CVE-2020-0761, CVE-2020-0837, CVE-2020-1590, CVE-2020-1130, CVE-2020-1133, CVE-2020-1053, CVE-2020-1308, CVE-2020-1013, CVE-2020-16884, CVE-2020-1039, CVE-2020-1074, CVE-2020-1045, CVE-2020-1507, CVE-2020-16858, CVE-2020-16859, CVE-2020-16861, CVE-2020-16864, CVE-2020-16871, CVE-2020-16872, CVE-2020-16878, CVE-2020-16860, CVE-2020-1224, CVE-2020-1193, CVE-2020-1332, CVE-2020-1335, CVE-2020-1594, CVE-2020-0921, CVE-2020-1083, CVE-2020-16855, CVE-2020-1198, CVE-2020-1227, CVE-2020-1345, CVE-2020-1482, CVE-2020-1514, CVE-2020-1575, CVE-2020-1440, CVE-2020-1523, CVE-2020-1205, CVE-2020-0790, CVE-2020-0875, CVE-2020-0766, CVE-2020-1146, CVE-2020-1218, CVE-2020-1338, CVE-2020-0838, CVE-2020-16851, CVE-2020-16852, CVE-2020-16853, CVE-2020-16879, CVE-2020-0805, CVE-2020-1180, CVE-2020-0870, CVE-2020-1596, CVE-2020-16881, CVE-2020-16856, CVE-2020-1245, CVE-2020-0941, CVE-2020-1250, CVE-2020-1471, CVE-2020-1115, CVE-2020-0782, CVE-2020-0951, CVE-2020-1031, CVE-2020-0836, CVE-2020-1228, CVE-2020-0839, CVE-2020-1052, CVE-2020-1159, CVE-2020-1376, CVE-2020-1491, CVE-2020-0912, CVE-2020-1256, CVE-2020-0998, CVE-2020-1091, CVE-2020-1097, CVE-2020-0890, CVE-2020-0904, CVE-2020-1119, CVE-2020-1532, CVE-2020-1034, CVE-2020-0928, CVE-2020-1033, CVE-2020-1589, CVE-2020-1592, CVE-2020-16854, CVE-2020-1122, CVE-2020-0989, CVE-2020-0911, CVE-2020-1030, CVE-2020-1038, CVE-2020-0648, CVE-2020-1169, CVE-2020-1303, CVE-2020-1098, CVE-2020-1012, CVE-2020-1506, CVE-2020-0914, CVE-2020-0886, CVE-2020-1559, CVE-2020-1598, CVE-2020-1152, CVE-2020-16873, CVE-2020-1044

Solució:

Actualitzar a l'última versió de cada software afectat.

Notes:

Microsoft

Font: The Hacker News

CSIRT-CV