Accés no autoritzat a Exim

19/05/2020
La vulnerabilitat afecta el controlador d'autenticació de SPA

Risc: Alto Alto
Sistemes afectats:

Version d'Exim anteriors a 4.94

Descripció:

La vulnerabilitat descoberta per DEVCORE permet accedir a parts no autoritzades del servidor, concretament en el mètode d'autenticació SPA d’Exim, tot permetent accedir a SPAN/NTLM. 

Referències (CVE):
Solució:

Actualitzar a la versió 4.94 de Exim.

Tags: exim