CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

11/03/2014

Elevació de privilegis en HP-UX

S’ha confirmat una vulnerabilitat en HP-UX, que podria permetre a usuaris locals elevar els seus privilegis en els sistemes afectats.

Risc: Alt

El problema, amb CVE-2013-6200, residix en el botó d'ordre (comando) m4(1) encara que no s’han facilitat detalls addicionals sobre la fallada que podria ser emprada per usuaris locals per a elevar els seus privilegis en el sistema.

Sistemes Afectats:

Estan afectades les versions HP-UX B.11.31 i B.11.23.

Referències:

CVE-2013-6200

Solució:

HP ha publicat pedaços per a solucionar el problema:

  • Para HP-UX B.11.31 (11i v3): PHCO_43835
Notes:

HPSBUX02963 SSRT101297 rev.1 - HP-UX m4(1), Local Unauthorized Access 

Font: Hispasec una-al-día

CSIRT-CV