CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

14/03/2017

Actualització d’Android

Publicada actualització d’Android que soluciona 105 vulnerabilitats detectades.

Risc: Crític

En aquest nou butlletí de seguretat d’Android s’ha publicat l’actualització de 105 vulnerabilitats, d’elles 35 de nivell crític, que afectaven diferents components del sistema.

Algunes de les vulnerabilitats més crítiques estan relacionades amb una possible execució remota de codi, que podria produir-se amb un correu electrònic especialment modificat, navegació per llocs web maliciosos, o la recepció de missatges MMS amb característiques específiques.

Les actualitzacions van ser publicades en dos blocs els passats 1 i 5 de març, tal com sol fer Google. Aquestes actualitzacions estaran disponibles immediatament per als dispositius de Google, però per a la resta de dispositius dels altres fabricants, la seua disponibilitat dependrà de la rapidesa amb què els adapten i distribuïsquen per als seus dispositius.

Mes informació.

Sistemes Afectats:

Dispositius Android amb versions que tinguen un nivell de pedaços aplicats anterior a l’1 de març de 2017.

Referències:

CVE-2014-8709,CVE-2016-1020,CVE-2016-2182,CVE-2016-5856,CVE-2016-5857,CVE-2016-8413,CVE-2016-8416,CVE-2016-8417,CVE-2016-8477,CVE-2016-8478,CVE-2016-8479,CVE-2016-8483,CVE-2016-8484,CVE-2016-8485,CVE-2016-8486,CVE-2016-8487,CVE-2016-8488,CVE-2016-8650,CVE-2016-8655,CVE-2016-9793,CVE-2016-9806,CVE-2017-0306,CVE-2017-0307,CVE-2017-0333,CVE-2017-0334,CVE-2017-0335,CVE-2017-0336,CVE-2017-0337,CVE-2017-0338,CVE-2017-0452,CVE-2017-0453,CVE-2017-0455,CVE-2017-0456,CVE-2017-0457,CVE-2017-0458,CVE-2017-0459,CVE-2017-0460,CVE-2017-0461,CVE-2017-0463,CVE-2017-0464,CVE-2017-0466,CVE-2017-0467,CVE-2017-0468,CVE-2017-0469,CVE-2017-0470,CVE-2017-0471,CVE-2017-0472,CVE-2017-0473,CVE-2017-0474,CVE-2017-0475,CVE-2017-0476,CVE-2017-0477,CVE-2017-0478,CVE-2017-0479,CVE-2017-0480,CVE-2017-0481,CVE-2017-0482,CVE-2017-0483,CVE-2017-0484,CVE-2017-0485,CVE-2017-0486,CVE-2017-0487,CVE-2017-0488,CVE-2017-0489,CVE-2017-0490,CVE-2017-0491,CVE-2017-0492,CVE-2017-0494,CVE-2017-0495,CVE-2017-0496,CVE-2017-0497,CVE-2017-0498,CVE-2017-0499,CVE-2017-0500,CVE-2017-0501,CVE-2017-0502,CVE-2017-0503,CVE-2017-0504,CVE-2017-0505,CVE-2017-0506,CVE-2017-0507,CVE-2017-0508,CVE-2017-0509,CVE-2017-0510,CVE-2017-0516,CVE-2017-0517,CVE-2017-0518,CVE-2017-0519,CVE-2017-0520,CVE-2017-0521,CVE-2017-0522,CVE-2017-0523,CVE-2017-0524,CVE-2017-0525,CVE-2017-0526,CVE-2017-0527,CVE-2017-0528,CVE-2017-0529,CVE-2017-0531,CVE-2017-0532,CVE-2017-0533,CVE-2017-0534,CVE-2017-0535,CVE-2017-0536,CVE-2017-0537

Solució:

Aplicar les actualitzacions publicades.

Notes:

Android Security Bulletin—March 2017

http://source.android.com/security/bulletin/2017-03-01.html

 

Font: Hispasec una-al-dia

CSIRT-CV