CSIRTCV

Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es

24/02/2017

Combinant avions no tripulats i programari maliciós per a robar informació

Imagen de Satélite La tècnica pareix poc pràctica, però serveix com a prova de concepte per a conscienciar sobre futures vies d’atac.

Encara que el plantejament sembla tret d’una pel·lícula de ciència-ficció, un grup d’investigadors han demostrat com furtar informació d’un equip utilitzant el led d’activitat del disc dur i un avió no tripulat equipat amb una càmera.

Per a això, és necessari infectar prèviament l’equip amb un programari maliciós que emetrà informació per mitjà de llampades del led d’activitat del disc dur com si de codi morse es tractara. Per a captar aquestes llampades, s’ha equipat un avió no tripulat amb una càmera especial que observarà l’equip i registrarà les llampades esmentades.

No deixa de ser una prova de concepte, ja que l’èxit d’aquest atac depèn de molts factors, però ha demostrat ser enginyós i pode salvar importants obstacles com l’exfiltració d’informació de forma invisible, o el fet que no cal que la víctima estiga connectada a la xarxa per a poder exfiltrar.

Pot llegir-se més informació i veure una demostració en el següent enllaç.

Font: NakedSecurity

CSIRT-CV