Sistemes detectors d'intrusió (HIDS i NIDS)


 • OSSEC
  Logo OSSEC

  HIDS que permet anàlisi de logs , control d'integritat de fitxers, monitorització del registre de Windows, detecció de rootkits, alerta i resposta activa.

  www.ossec.net

 • Prelude
  Logo Prelude

  Sistema detector d'intrusió híbrid (basado en màquina i en red) modular i distribuït. Eina de lliure distribució per a GNU/Linux (incluída en Gentoo, Devien, Mandrake, i MandrakeSecurity Multi Network Firewall, encara que funciona en la majoria de distribucions), OpenBSD,  FreeBSD, NetBSD, Sun/Solaris, MacOS X.

  www.prelude-siem.org/

 • Snort
  Logo Snort

  Sistema de detecció d'intrusions basat en xarxa (NIDS) capaç de realitzar anàlisi de tràfic en temps real i registre de paquets en xarxes amb IP. Eina de lliure distribució disponible tant per a GNU/Linux com per a Windows.

  www.snort.org

 • Tripwire
  Logo Tripwire

  Sistema detector d'intrusió basat en màquina (HIDS), permet crear una base de dades que arreplega una instantània del sistema de fitxers, comprovant diàriament si hi ha hagut modificacions i generant les notificacions pertinents. Eina de lliure distribució per a GNU/Linux i comercial per a Windows.

  www.tripwire.com