Servicis CSIRT-CV

 

CSIRT-CV disposa d'un catàleg de serveis on s'arrepleguen les funcions i prestacions oferides per CSIRT-CV a tot el seu àmbit d'actuació, diferenciat per col·lectius. Aquests recursos són gratuïts i s'ampliaran gradualment. Amb ells, el CSIRT de la Generalitat espera contribuir de manera eficaç al funcionament correcte de les administracions, PIMES i dels seus serveis a favor dels ciutadans.

Se segueix el patró clàssic dels Equips de Resposta a Incidents i unifica els serveis en tres grans grups en funció del moment i la forma en què CSIRT-CV actua davant d'un incident. Els col·lectius destinataris dins de la Comunitat Valenciana, estan definits de la manera següent:  A: Administració Pública, P: PIMES i C: Ciutadans.

Serveis Reactius

S'inicien davant d'un esdeveniment o petició, tal com un informe d'un computador compromés, codi maliciós, vulnerabilitat de programari, o quelcom que haja sigut identificat per un sistema de detecció d'intrusos o un sistema de registre d'esdeveniments. Els serveis reactius són el component central del treball d'un CSIRT.

 • Alertes i advertències (A, P, C)
 • Gestió, anàlisi i resposta a incidents (A, P, C)
 • Detecció d'intrusions (A)
 • Monitorització de portals web (A, P)

Serveis Preventius

Ofereixen assistència i informació per a ajudar a preparar, protegir i assegurar els sistemes dels membres de l'àrea de cobertura, anticipant atacs, problemes o esdeveniments. Aquests serveis reduiran directament la quantitat d'incidents en el futur.

 • Anuncis (A, P, C)
 • Auditories (A)
 • Test d'intrusió (A)
 • Divulgació d'informació de seguretat (A, P, C)
 • Quadre de comandaments (A)

Serveis de valor afegit

Aumentan los servicios existentes y son independientes de la gestión de incidentes. Con estos, CSIRT-CV brinda su experiencia para ayudar a mejorar la seguridad general de la organización identificando riesgos, amenazas y debilidades del sistema. Estos servicios contribuyen indirectamente a reducir la cantidad de incidentes.

 • Formación (A, P, C)
 • Concienciación (A, P, C)
 • Asesoría técnica (A, P)
 • Assessoria legal en matèria de seguretat (A, P, C)
 • Seguretat semàntica (A)