Per què és necessari reportar un incident?

Un incident de seguretat informàtica està definit com un esdeveniment que atenta contra la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació i els recursos tecnològics. Inclús la millor infraestructura de seguretat no pot garantir que una intrusió no acabe per afectar un equip. La velocitat amb què es reconega, analitze i responga a un incident, limitarà el dany i el cost de la seua recuperació.

De vegades, quan algú patix un incident de seguretat, se sol donar més importància a solucionar els efectes que les causes que ho van originar. El fet de reportar l'incident a un centre especialitzat té diversos avantatges:

  • Assegurar-se del diagnòstic correcte del problema. La solució a aplicar pot anar més enllà de la reparació dels danys aparents.
  • Prevenció futura contra eixe tipus d'incident, tant per a l'organisme que ho reporta, com per a la resta dels organismes, col·laborant amb altres centres de resposta a incidents en cas necessari per a actuar a l'escala necessària.

Les actuacions es realitzaran sempre amb el compromís de confidencialitat sobre les dades privats del sol·licitant. Els incidents seran tractats de forma anonimizada quan s'analitzen amb tercers.