Prioritat dels Incidents

Prioritat crítica

Un incident amb esta prioritat és un incident la resolució del qual no admet demora. Els incidents d'este tipus es processaran en paral·lel en cas d'haver-hi diversos, i en la seua resolució s'empraran tots els recursos disponibles.

Prioritat alta

Un incident d'alta prioritat és aquell, les característiques del qual requerixen que siga atés abans que altres, encara que siga detectat posteriorment. Els incidents d'alta prioritat es processen en sèrie.

Prioritat mitja

Per defecte, els incidents s'atenen en sèrie per orde d'arribada, mentres no requerisca atenció un de prioritat superior. Un incident de prioritat mitjana pot adquirir la categoria d'alta prioritat si no rep atenció per un temps prolongat.

Prioritat baixa

Els incidents de baixa prioritat s'atenen en sèrie per orde d'arribada, mentres no requerisca atenció un de prioritat superior. Un incident de baixa prioritat serà tancat automàticament si no rep atenció per un temps prolongat.