Glossari de seguretat

 

Si no coneix tots els termes relacionats amb la seguretat, CSIRT-CV li facilita la següent llista d'enllaços a glossaris de termes de seguretat.