Eines escanejadores i detectores de vulnerabilitats


 • Nessus
  Logo Nessus

  Detector de vulnerabilitats. Eina que detecta nombroses fallades de seguretat basant-se en plugins o mòduls externs de proves que es van actualitzant periòdicament. L'última versió, Nessus 4, suporta les plataformes següents: Red Hat Enterprise Server, Red Hat Fedora Core, SuSE Linux, Debian, FreeBSD, Solaris, Windows i Mac OS X.

  www.tenable.com/products/nessus-vulnerability-scanner

 • Nmap
  Logo Nmap

  Escàner per a auditories de seguretat en xarxa. Permet escanejar servicis TCP, UDP, ICMP, RPC, etc. així com el S.O de la màquina remota. Suporta la majoria de sistemes operatius GNU/Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, IRIX, Mac OS X, HP-UX, NetBSD, Sun OS, Amiga i mes.

  www.nmap.org

 • OpenVAS
  Logo OpenVAS

  Escàner de vulnerabilitats, molt semblant al Nessus, desenrotllat per la comunitat de programari lliure.

  www.openvas.org