Eines de monitorització


  • Nagios
    Logo Nagios

    Sistema modular de monitorització de xarxa que pot ser utilitzat per a monitoritzar alguns servicis de xarxa com smtp, http i dns en màquines remotes. També té suport per a snmp que permet realitzar comprovacions com la càrrega del processador en routers i servidors. Sistema programari lliure per a entorns UNIX.

    www.nagios.org