Butlletins quinzenals

Els butlletins quinzenals de CSIRT-CV es distribuïxen de quinzenalment entre els seus subscriptors, i arrepleguen un resum de les notícies i alertes més interessants dels últims dies. Poden subscriure's en el següent enllaç o simplement consultar la llista en esta secció.